آسان.

ارتباط.

تجارت الکترونیک.

پشتیبانی مشتریان.

رایگان شروع کنید

ثبت نام | ایجاد شرکت
سیستم ارسال تیکت

برنامه ریزی کنید

آنچه در ذهن خود دارید را طبقه بندی کنید، اطلاعات، برنامه ها، پروژه ها و تبلیغات را ثبت کنید.

سیستم ارسال تیکت

فعالیت ها را وارد کنید

برای تیم های خود وظیفه ها را پخش کنید تا فعالیت های هر فرد مشخص و در دایره کاری قرار بگیرد.

سیستم ارسال تیکت

نتیجه را مدیریت کنید

به راحتی با مشاهده گزارش های روزانه و لحظه ای کسب و کارتان آن ها را مدیریت و سازماندهی کنید.

اطلاعات مفید مدیریتی را دریافت نمایید

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

سیستم ارسال تیکت

همه چیز روی برنامه انجام میشه ... برنامه ریزی می تونه فعالیت یک فرد را به صورت خیلی عجیبی دگرگون کنه و باعث پیشرفت میشه. کارهای فردارو برنامه ریزی می کنید پس هیچ ایده یا فعالیتی فراموش نمیشه، بنابراین با انجام دادن همه فعالیت ها به نوبت به همه کارها می رسیم. ارسال تیکت و مدیریت آن ها یکی از امکانات سیستم مدیرم می باشد که بر پایه اطلاعاتی ترلو برنامه ریزی شده و دارای امکانات بسیاری می باشد. با سیستم تیکتینگ مدیرم به راحتی انواع برد را ایجاد کنید و در هر برد تیکت های خود را قرار دهید. به راحتی می توانید تیکت ها را گروه بندی کرده و در ستون های مجزا قرار دهید.

سیستم ارسال تیکت

آسان ترین روش ثبت و دسترس بودن اطلاعات برای مدیریت بهتر

بهترین خدمات را داریم !؟ رایگان امتحان کنید ...